Siirry sisältöön

SimMan® ALS

SimMan® ALS tarjoaa mobiilin, kestävän ratkaisun, joka täyttää tapahtumapaikalla ja sairaalassa tapahtuvan ensihoidon tarjoajien koulutustarpeet perustason arvioinnista edistyneisiin elvytystaitoihin.

Kehitä osaamista ja valmistaudu tosielämän hätätilanteisiin

SimMan ALS täyttää yksilölliset, ensihoidon ammattilaisten koulutusvaatimukset, jotka liittyvät tapahtumapaikalla harjoitteluun, tilanteen arviointiin ja lopullisen hoidon järjestämiseen sairaalassa.

Lisää koulutusmahdollisuuksia harjoittelutarpeittesi mukaan

Kun käytät SimMan ALS:ää lisävarusteina saatavien täydentävien tuotteiden kanssa, simulaatiosta tulee kliinisesti merkityksellisempää monille terveydenhuollon osa-alueille. SimMan ALS mahdollistaa tarpeen vaatiessa uusimpien teknologioiden integroinnin omiin harjoitteluohjelmiin.

Valmius ultraäänitutkimusten harjoitteluun

SimMan ALS:n rinnan/vatsan ihoon on integroitu SonoSim®-teknologiaa. Tämän vuoksi täysimittaisiin simulaatioihin on helppo sisällyttää todellisia ultraäänitapauksia sisältävää diagnostista ultraääntä patologisilla löydöksillä.

Laerdal-SonoSim ultraääniratkaisu on saatavilla vain LLEAP PC -käyttöön. SonoSim-järjestelmän sekä potilastapausten ja -skenaarioiden käyttö edellyttää lisähankintaa.

Lisätietoja Laerdal-SonoSim ultraääniratkaisusta >

Valmius laajennettuun defibrillaatioharjoitteluun

Voit käyttää oikeaa defibrillaattoria harjoitteluelektrodeilla, kun yhdistät SimMan ALS:n ShockLinkiin. Harjoittelutapahtumat, kuten PPE:een käytetty aika, elektrodien oikein sijoittaminen ja iskun antaminen minimaalisilla keskeytyksillä tallennetaan automaattisesti arviointia ja raportointia varten SimPad PLUS:n tai LLEAP:n tietolokiin.

ShockLink on hankittava erikseen.

Lisätietoja ShockLinkistä ja yhteensopivista defibrillaattoreista >

Simuloitu potilasvalvonta

Graafiset valvontaominaisuudet lisäävät kliinistä realismia ja haastavat kriittisen ajattelun taidot.

SimPad PLUS -valvontaparametreihin kuuluvat sydämen syketiheys, SpO2, verenpaine, hengitystaajuus, lämpötila, EKG ja CO2. LLEAP PC -potilasvalvonta tarjoaa lisäparametreja sekä näyttöominaisuuksia liittyen multimediaan, laboratorioihin ja röntgenkuvaukseen.

Käyttö- ja ohjausvaihtoehdot

Käyttö SimPad PLUS:n avulla

SimPad PLUS tarjoaa opettajille intuitiivisen käyttöliittymän, jonka avulla simulaatioon perustuvaa harjoittelua on helppo hallita ja toteuttaa ajasta ja paikasta riippumatta.

Tarvitset SimPad PLUS:n LLEAP:llä SimPad-ohjelmistolisenssiä varten tämän kokoonpanon käyttöön. SimMan ALS ei ole yhteensopiva perinteisen SimPad-kaukosäätimen kanssa.

Käyttö LLEAP Instructor PC:llä

Käytä SimMan ALS:ää ja muita Laerdalin tietokoneella käytettäviä simulaattoreita LLEAP-ohjelmistolla. LLEAP yksinkertaistaa simulaatiokoulutuksen pitämistä ja tehostaa skenaarioiden hallintaa ja kehittämistä.

LLEAP Instructor PC on yhteydessä sisäänrakennettuun SimPad PLUS -linkkikoteloon, jolloin simulaattori voi reagoida kliinisiin interventioihin, kouluttajan ohjaukseen tai ennalta ohjelmoituihin skenaarioihin.

LLEAP-ohjelmistolisenssi vaaditaan, kun haluat käyttää LLEAP:tä tietokoneella käytettävien simulaattoreiden kanssa.

Integroitu debriefing

Harjoittelijoiden tulokset parantuvat tehokkaasti, kun he saavat jäsennellyn palautteen simulaatiopohjaisen oppimistapahtuman jälkeen. SimCapture on integroitavissa kätevästi LLEAP (PC ja SimPad PLUS) -sovelluksen kanssa. Se on integroitu debriefing- ja arviointiratkaisu, joka tallentaa ääni-, kuva- ja lokitiedostot sekä potilasmonitori- ja simulaattoritiedot yhteen verkkopohjaiseen liittymään.

 

 

Toimivan ympäristön luominen

SimCenter tarjoaa työkalut ja palvelut, joiden avulla käyttäjät pääsevät toteuttamaan itseään kykyjensä mukaan – olitpa sitten aloittelija simuloinnissa tai jo kokenut kehittäjä. Jos tarvitset lisäohjeita simulaatiokoulutuksen optimointiin SimCenteriä ja Laerdal-simulaattoria käyttäen, vieraile osoitteessa laerdal.com/SimCenter.

SimMan® ALS tarjoaa mobiilin, kestävän ratkaisun, joka täyttää tapahtumapaikalla ja sairaalassa tapahtuvan ensihoidon tarjoajien koulutustarpeet perustason arvioinnista edistyneisiin elvytystaitoihin.

Ominaisuudet

Anterioriset ja posterioriset hengitysäänet

PPE-tulosten kirjaaminen ja läpikäynti

Syanoosi yhdistetty vitaaliarvoihin

lmarinta yksipuolisella rintakehän liikkeellä

Valmius ultraäänidiagnostiikkaan ja tehostettuun defibrillointiharjoitteluun

Vernekiertoyhteys - IV ja IO

 

Täysin langaton ja itsenäinen

 • Sisäinen sähköinen ja pneumaattinen virta
 • Lisäksi langallinen liitäntä ja virtalähde
 • Toimii langattomasti olemassa olevien tietoverkkojen kanssa
 • Mahdollisuus lisäakun kiinnittämiseen pidempää käyttöä varten
 • Kestävä, luotettava ja moniin käyttöympäristöihin soveltuva

     

Useita ilmatietaitoja/-ominaisuuksia

 • Ilmatie auki/kiinni; automaattinen tai manuaalinen hallinta
 • Pään kallistus / leuan nosto
 • Leukojen avaus - nivelletty leuka
 • Imu (suun & nenänielun kautta)
 • Naamari-paljeventilaatio
 • Orotrakeaalinen intubaatio
 • Nasotrakeaalinen intubaatio
 • Yhdistelmäputken (Combitube), LMA:n ja I-gelin asettaminen ja muut ilmatieasetukset
 • Trakeaaliputki-intubaatio
 • Retrogradinen intubaatio
 • Fiberoptinen intubaatio
 • Transtrakeaalinen jet-ventilaatio
 • Krikotyreotomia neulalla
 • Krikotyreotomia kirurgisesti
 • Ilmateiden resistenssi – 3 asetusta (päällä/pois/puolet)
 • Oikean pääkeuhkoputken intubaatio
 • Vatsan turpoaminen

 

Ilmatiekomplikaatiot:

 • Kielen vetäytyminen
 • Kielen turvotus

    

Hengitysominaisuudet:

 • Simuloitu spontaani hengitys
 • Molemminpuolinen ja toispuoleinen rintakehän nousu ja lasku
 • Normaalit ja epänormaalit hengitysäänet
 • Keuhkojen auskultaatiopaikat: rintakehän ja selän puoli
 • Happisaturaatio ja aaltomuoto

     

Hengityskomplikaatiot:

 • Syanoosi
 • Neulatorakosenteesi – molemminpuolinen
 • Toispuoleinen & molemminpuolinen rintakehän liike
 • Pleuradreenin asettaminen – molemminpuolinen

     

Sydäntoiminnot:

 • Kattava EKG-kirjasto
 • Sydänäänet
 • EKG-rytmin valvonta (4 kytkentää)
 • 12-kytkentäinen EKG-näyttö
 • Defibrillaatio ja rytminsiirto iskulla – Laerdal LINK -teknologia
 • Tahdistus

     

Verenkierron ominaisuudet:

 • Verenpaineen manuaalinen mittaus Korotkoff-äänten auskultaatiossa
 • Kaula- ja reisivaltimoiden pulssit ja radialispulssit synkronoituna EKG:hen
 • Verenpaineen mukaan muuttuva pulssin voimakkuus
 • Pulssin palpaatio havaitaan & kirjataan

     

Laskimoportti:

 • IV-yhteys (oikea käsi)
 • Intraosseaalinen yhteys (sääriluu, Humerus tulossa)

     

PPE:

 • Vuosien 2010–2015 elvytysohjeiden mukainen
 • PPE-painelu tuottaa palpoitavan pulssin, verenpaineen aaltomuodon ja EKG-artefakteja.
 • Realistinen painelusyvyys ja resistenssi
 • Painelusyvyyden, vapautumisen ja tiheyden havaitseminen

    

Silmät:

 • Manuaalinen asettaminen: auki, kiinni ja osittain auki
 • Vaihdettavien mustuaisten asettaminen

    

Muut ominaisuudet:

 • Foley-katetrointi ilman virtsaneritystä
 • Esivalmisteltu SonoSim Ultrasound -ratkaisun käyttöön
 • Potilaan ääni
  • Tallennetut äänet
  • Mukautetut äänet
  • Ohjaaja voi simuloida potilaan ääntä langattomasti

     

Järjestelmän ominaisuudet:

 • Langaton tablet-tietokone simulaattorin etähallintaan tai SimPad Plus -järjestelmä
 • Simulaatioiden hallinta kaikkialla verkossasi
 • Manuaalinen tila
  • Tarkka ohjaus välittömästi
 • Automaattinen tila
  • Suorita esiasennettuja skenaarioita
  • Yksinkertainen ja helppokäyttöinen ohjaus vaikeustason & tahdin lisäämiseen/vähentämiseen
 • Integroitu videoraportointi
 • Tietojen kirjaaminen
 • Ohjaajan kommentit
 • Skenaariot saatavilla SimStoresta

     

Potilasmonitori:

 • Langaton
 • Laajasti konfiguroitava
 • Sisältää (käyttöjärjestelmästä riippuen):
  • EKG (2 käyrää)
  • SpO2
  • CO2
  • ABP
  • CVP
  • ICP
  • Anesteetti
  • PH
  • PTC
  • PAP
  • PCWP
  • NIBP
  • TOF
  • Sydämen minuuttitilavuus>
  • Lämpötila (ydin & perifeerinen)
  • Muut ja ohjelmoitavat

      

parametrit

 • 12-kytkentäinen EKG-näyttö

     

LLEAP

 • Röntgenkuvanäyttö
 • Mukautettava kuvanäyttö
 • Mukautettava videonäyttö

     

Sertifikaatit:

 • UL, CE, FCC, CSA, HMR

     

SimMan ALS sisältää:

 • SimMan ALS -nuken
 • 2 pehmeäreunaista kuljetuslaukkua
 • Erityisesti suunnitellut vaatteet
 • 1 vuoden valmistajan takuun

      

Lisävarusteet:

 • Käyttöjärjestelmä:
 • Tietokone tai SimPad Plus
 • Simuloitu potilasmonitori & ohjelmisto
  (suuri näyttö, paneelitietokone, mukaan virtajohto)
 • SimView tai SimView Mobile
 • Kestävä tietokone
 • Skenaariot ja skenaariopaketit ovat saatavilla SimStoresta.

       

Palvelupaketit*:

 • Yhden tai kahden päivän johdantokurssi harjoitteluun
 • Edistyneiden skenaarioiden ohjelmointikurssi
 • Mukautettavissa oleva yhden päivän harjoittelupaketti
 • Mukautettavissa olevan skenaarion kehityspaketti
 • Asennus paikan päällä
 • Laajennettu takuu
 • Ennaltaehkäisevä huolto
 • Lainaohjelma

* saatavilla olevat palvelut saattavat vaihdella maasta riippuen

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.