Siirry sisältöön

Auttaa mahdollisimman laadukkaan hoidon harjoittelussa

Nursing Anne Simulator

Ensimmäinen hoitotyön simulaattori, joka kattaa modernin hoitotyön koulutuksen jokaisen osa-alueen. 

Perusarvioinnista edistyneeseen harjoitteluun

Nursing Anne Simulator tarjoaa mahdollisuuden harjoitella turvallisesti ja realistisesti hoitotyön  perustaitoja perusarvioinnista ja kriittisestä ajattelusta edistyneisiin toimenpiteisiin.

Tätä simulaattoria voidaan käyttää sekä erittäin realistisena naispuolisena simulaattorina että toimenpidemallina.

Kattaa modernin hoitotyön koulutuksen jokaisen osa-alueen

 • Hoitotyön perusteet
 • Terveydenhuollon ammattilaisen perehdytys
 • Farmakologia
 • Terveyden arviointi
 • Sisätauti-kirurginen
 • Mielenterveys

Hoitotyön perusteet

Hoitotyön perusteet

Nursing Anne -simulaattorin ominaisuudet tukevat hoitotyön opetusohjelmia ja oppimistavoitteita.

Nursing Anne -simulaattorin avulla on mahdollista harjoitella erilaisia taitoja - lähtötilanteen arvioinnista hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja lopputuloksen arviointiin. Näin oppijat voivat kokea onnistumisia ja epäonnistumisia ja kerätä harjoittelun myötä hoitotyön toteuttamisessa tarvittavaa varmuutta turvallisessa ympäristössä.

Katso video Nursing Anne -simulaattorin kliinisistä ominaisuuksista: 

 

Terveydenhuollon ammattilaisen perehdytys

Terveydenhuollon ammattilaisen perehdytys

Siirtyminen terveydenhuolto-oppilaitoksesta kliiniseen käytäntöön voi olla haastavaa. Realistisen ja käytännönläheisen simulaatiokoulutuksen sisältävä tehokas perehdytys on kriittistä terveydenhuollon ammattilaisen työssään onnistumisen ja potilasturvallisuuden varmistamisen kannalta. 

Uuden työntekijän kouluttaminen erittäin realistisen Nursing Anne -simulaattorin avulla tarjoaa mahdollisuuden harjoitella paikallisia protokollia, testata järjestelmiä sekä varmistaa potilasturvallisuuteen liittyvät toimintatavat. Näin uudet sairaanhoitajat voivat saavuttaa tarvittavat valmiudet nopeammin siirtyessään käytännön työhön.

Farmakologia

Farmakologia

Farmakologia on yksi sairaanhoidon koulutuksen tärkeimmistä osa-alueista. Sairaanhoitajien täytyy työskennellä moniammatillisesti ja osata annostella ja antaa lääkkeet oikein sekä seurata lääkkeen vaikutusta, jotta lääkehoidon turvallisuus on taattu.

Nursing Anne -simulaattorissa lääkettä voi annostella IV-, CVP-, nasogastrisen, IM-, anaalisen ja vaginaalisen reitin kautta. Harjoittelijat voivat annostella lääkettä ja saada realistisen reaktion simulaattorilta.

Terveyden arviointi

Terveyden arviointi

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu myös potilaiden tarpeiden arviointi. Alustava terveydentilan arviointi on kriittistä potilaan hyvinvoinnin kannalta.  

Nursing Anne -simulaattorilla harjoittelun avulla oppijan on mahdollista hyödyntää lääketieteellisten laitteiden tuntemustaan oikeiden toimenpiteiden määrittämiseen. Simulaattori mahdollistaa hengitysnopeuden, molemminpuolisen verenpaineen, sykkeen ja monien muiden terveydentilasta kertovien vitaaliarvojen mittaamisen. Harjoittelijat saavat välitöntä palautetta simulaattorilta ja simuloidusta potilasmonitorista.

Sisätauti-kirurginen

Sisätauti-kirurginen

Sisätauti-kirurginen hoitotyö on ainutlaatuinen ja laaja erikoisala, jossa täytyy osata reagoida monenlaisiin potilaiden ongelmiin.

Nursing Anne -simulaattori voi auttaa simuloimaan sisätauti-kirurgisia skenaarioita. Näin oppijat voivat harjoitella mm. seuraavia taitoja - molemminpuolisen IV-nesteiden annostelun aloittaminen, lääkkeiden antaminen, potilaan asentohoito ja hygienia. Terveydenhuollon ammattilaiset voivat harjoitella myös vitaaliarvojen mittaamista ja kirjaamista, siteiden vaihtamista sekä leikkauksen jälkeisen hoidon hallintaa.

Mielenterveys

Mielenterveys

Psykologia ja mielenterveys on sairaanhoidon erikoisala, jonka työntekijöiden kysyntä kasvaa. Sairaanhoitajilla on erittäin tärkeä rooli psykiatrisessa hoidossa.

Nursing Anne -simulaattorin yleisiä skenaarioita:

 • Potilaiden mielenterveydellisten tarpeiden arviointi käyttämällä kaksisuuntaista viestintää
 • Potilaan tajunnan tason arviointi
 • Henkilökohtaisen tuen ja hoidon antaminen potilaalle
 • Lääkkeiden antaminen
In-situ simulation training

Enemmän koulutusmahdollisuuksia skenaarioilla

Esiohjelmoidut skenaariot Laerdalilta ja asiantuntijakumppaneilta

Saatavilla on eri skenaarioita, jotka on laadittu yhteistyössä johtavien asiantuntijoiden sekä AHA:n ja NLN:n kaltaisten kansainvälisten kumppanien kanssa.

 • Plug and play -käyttö – osta skenaariot, toteuta simulaatiokoulutus
 • Eri osaamisalueiden harjoittelua laajasti
 • Löydä skenaarioita tietylle simulaattorille tai opiskelijoiden erityistarpeisiin

Luo omia räätälöityjä koulutusskenaarioita

Voimme avustaa tarpeisiinne sopivien skenaarioiden kehittämisessä. Niitä voi myös laatia itse,

 • mutta se vaatii jonkin verran teknistä osaamista.
 • Voitte luoda organisaationne ja opiskelijoidenne kannalta parhaan koulutuksen aiempien simulaatioidenne perusteella.
Lisätietoja

Simulaatiokoulutuksen täydellinen hallinta

Suunnittele, suorita ja arvioi simulaatioita

Suorita simulaatiot SimPad PLUSsan tai LLEAP:n kanssa – helppo ja tehokas ratkaisu skenaariopohjaiseen koulutukseen. 

SimPad PLUS -tabletti: 

 • Intuitiivinen kosketusnäyttökäyttöliittymä
 • Nopea asennus ja helppo siirreltävyys
 • Simulaattorin vitaaliarvojen ja fysiologian hallinta
 • Optimaalinen tietojen keräys tehokasta oppimiskeskustelua varten

Suunnittele – suorita – arvioi

Laerdal Learning Application (LLEAP) mahdollistaa simulaatiokoulutuksen täydellisen hallinnan. Etsi skenaarioita, toteuta simulaatiokoulutuksia ja toteuta hyödyllisiä oppimiskeskusteluja. 

Laerdal-ekosysteemi tuo lisäarvoa

Laerdal uskoo, että simulaatiokoulutukseen tarvitaan muutakin kuin harjoittelunukke. 

Koulutusta tukevien harjoitteluvälineiden ja tuotteiden, paikallisen tuotetuen sekä käytännön koulutuksen ansiosta saat kustannustehokkaita ratkaisuja ja pidennät näin simulaatiokeskuksen käyttöikää. 

Tämä kattava alusta on suunniteltu yhteistyössä terveydenhuollon johtavien kouluttajien palautteen pohjalta. Se tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden harjoitella useita erilaisia taitoja sekä toimenpidemallina että erittäin realistisena naispuolisena simulaattorina.

Tekniset tiedot

Lääkkeen annostelu

 • Korvatippojen annostelu
 • Oraalinen nenä-mahaletkun kautta
 • Molemminpuoliset etukäteen portilla varustetut IV-kädet, joissa on mahdollisuus suonensisäiseen bolukseen tai läpi työnnettävään suonensisäiseen infuusioon, kun nestepussi on liitetty
 • Valinnainen naisen monilaskimo-IV-käsi, jossa on mahdollisuus IV-kanyloinnin asettamiseen
 • Molemminpuoliset olkapään, etupuolen gluteaaliset, takapuolen gluteaaliset ja reiden injektiokohdat
 • Tunnusteltava anatomia helpottaa kohdan valintaa, mukaan lukien anteriorinen superiorinen suoliluun harjanne, häpyliitos ja iso sarvennoinen
 • Emätinkanava mahdollistaa emätinpuikkojen tai -lääkityksen asettamisen
 • Peräaukkoon voidaan asettaa oikeita ja simuloituja peräpuikkoja

Hygienia

 • Peruukki hiustenhoitotoimenpiteitä varten
 • Korvakäytävä huuhtelun ja puhdistuksen harjoittelua varten
 • Suun hoito ja hygienia
 • Irrotettavat ylähampaat suun ja hampaiden hoitoa varten
 • Kylvetys sängyssä ja ihonhoito
 • Potilassimulaattori mahdollistaa manipulaation dorsaaliseen makaavaan asentoon välilihan hoitoa varten
 • Välilihan hoito, mukaan lukien häpyhuulien levittäminen puhdistusta varten

Ihoterveyden ja -haavojen hoito

 • Potilaan asettelu makuuhaavojen ehkäisyä varten
 • Siteiden ja sidosaineiden käyttäminen
 • Nenän täyttö
 • Haavojen sitominen ja siteiden vaihto
 • Varpaita voi levittää sitomista varten

Potilaan käsittely

 • Nuken täydellinen niveltäminen mahdollistaa realistiset potilaiden käsittelytoimenpiteet
 • Päätä voidaan taivuttaa siten, että leuka on rintaa vasten, kunnes asentoa vaihdetaan
 • Istuu ilman tukea ja taipuu vyötäröltä hengitystä helpottavaan asentoon
 • Suojaava asettelu
 • Potilaan siirtomenetelmät
 • Liikerataharjoitukset

Ravitsemus

 • Täsmälliset anatomiset merkintäpisteet nenä-mahaletkun asettamiseen oikeaan pituuteen (nenästä korvanipukkaan miekkalisäkkeeseen)
 • Huuhtelu ja letkuruokinta
 • Vatsan vasemmassa yläkulmassa näkymätön aukko, johon voi asentaa ennalta PEG- tai J-letkun syöttämistä varten
 • Sisäinen 500 ml:n säiliö, ulkoinen pikatäyttöaukko ja valinnainen ulkoinen pussi suurten volyymien syöttämistä varten

Virtsan poistaminen

 • Naisen sukuelimet, joissa on realistinen anatomia, mukaan lukien isot häpyhuulet, pienet häpyhuulet, virtsaputken aukko, klitoris ja emätin
 • Pienet häpyhuulet ovat luonnollisesti suljetussa asennossa, avattaessa virtsa-aukko tulee näkyviin
 • Manipulaatio selinmakuulle polvet taivutettuina on mahdollista
 • Sukuelimiin voi asettaa suoria tai kestokäyttöisiä katetreita
 • Sukuelimet kiinnittyvät sisäiseen järjestelmään, jossa on mm. sisäinen virtsasäiliö virtsarakon katetrointia varten ja mahdollisuus paineistaa säiliö nesteen oikean palautusta varten
 • Ajoittainen suljetun katetrin huuhtelu
 • Virtsasäiliössä on pikatäyttöaukko täytön helpottamiseksi

Suolen poistaminen

 • Manipuloitavissa Sims-asentoon peräruiskeen antamista varten
 • Sukuelimet kiinnittyvät ulkoiseen säiliöpussiin peräruiskeen antamista varten
 • Peräaukkoon voidaan asettaa oikeita ja simuloituja peräpuikkoja
 • Nouseva paksusuoliavanne, jossa on läpi menevä aukko, on liitettävissä nestesäiliöön huuhtelutoimenpidettä varten
 • Kolme keskenään vaihdettavissa olevaa avannetta: normaali, tummunut (tukkeutunut) ja tulehtunut
 • Avannepussin vaihtaminen ja tyhjentäminen

Hapen anto ja perfuusio

 • Realistinen ilmatie, jossa on kitakieleke, kurkunkansi, äänihuulet ja ruokatorvi
 • Erilaisia hapen antomenetelmiä, joissa rintakehän kohoaminen on nähtävissä, mukaan lukien nenäkanyyli, maskit, henkitorven panta/maski, CPAP-laite
 • Paljeventilointi
 • Imu (suun tai nenänielun kautta)
 • Piilotettu aukko niskassa trakeostomiaputken asettamista varten
 • Trakeostomiahoito ja trakeaalinen imu nesteellä
 • Ventiloinnit ja rintakehän kohoaminen

Painelu-puhalluselvytys

 • PPE-tuki
 • Oraalinen/nasaalinen intubaatio
 • Supraglottisen ilmatien asettaminen
 • Ventilointi elvytyspalkeella
 • Pään kallistus/leuan nosto
 • Leuan työntö, nivelletty leuka
 • Sellickin ote
 • Rintakehän painelut enintään 70 mm:n painelusyvyydellä
 • Elvytysrytmin EKG-monitorointi käytettäessä SimPad PLUSin, SimPad Classicin tai LLEAP:n ja ShockLinkin kanssa

Nesteytys-, elektrolyytti- ja protolyysitasapaino

 • Solisluun alla oleva näkymätön aukko, johon voi asentaa ennalta keskuslaskimokatetrin alueen hoitoa, siteiden vaihtoa, katetrien huuhtelua ja jatkuvaa tai jaksottaista infuusiota varten
 • Sisäinen 500 ml:n nestetilavuuden keskuslaskimokatetrisäiliö, lisävarusteena saatavissa ulkoinen säiliöpussi suurivolyymisiä infuusioita varten
 • Valinnainen naisen monilaskimo-IV-käsi, jossa on mahdollisuus IV-kanyloinnin asettamiseen, nesteen annosteluun ja suonensisäisiin pistoihin

Skenaariot ja debriefing

 • Käyttöjärjestelmä pystyy toimimaan automaattisen tilan (valmiiksi ohjelmoidut skenaariot) ja manuaalisen tilan kautta (skenaarion parametrien muokkaus ”lennossa” reaaliajassa)
 • Käyttöjärjestelmä voidaan integroida debriefingohjelmistoon, joka yhdistää synkronoidut opiskelijalokit, potilasmonitorinäytön, reaaliaikaisen äänen ja videosyötteen yhteen ohjeistustiedostoon
 • Järjestelmää voi käyttää verkkokameran kanssa
 • Käyttöjärjestelmä voi yhdistää verkkokauppaan, joka myy valmiiksi ohjelmoituja skenaarioita ja skenaarioapuvälineitä, jotka voidaan tuoda ohjaajan kauko-ohjaimeen tai tietokoneeseen

Yhteensopivuus

 • Nursing Anne ‑simulaattori on yhteensopiva seuraavien järjestelmien/ohjelmistojen kanssa:
  LLEAP – Laerdal Learning Application, SimPad PLUS -järjestelmä, SimPad Classic -järjestelmä (yhteensopiva aiempien versioiden kanssa), SimStore, SimManager, SimView / SimView Mobile, Session Viewer, ShockLink

Lisävarusteet

 • ShockLink
  Zoll-defibrillaattoriliitin (ShockLink), Physio Control® Quick Combo™ -liitin (ShockLink)
 • Monilaskimo-IV-käsi

Viestintä

 • Valmiiksi äänitetyt yksittäiset puheäänet voidaan joko toistaa säädettävällä äänenvoimakkuudella yhtenä tapahtumana tai jatkuvasti toistuvana. Ääniä ovat esim. seuraavat:
  yskä, valitus, oksentaminen, hengenahdistus (jatkuva ääni), kirkuminen, ”Kyllä”, ”Ei”
 • Valinnaisen langattoman kuulokemikrofonin/mikrofonin avulla käyttäjä voi puhua simulaattorin kautta

Silmät

 • Räpyttelevät silmät ja säädettävä räpyttelytahti
 • Mahdollisuus avata, sulkea tai osittain sulkea silmät tajunnan arviointia varten
 • Vaihdettavat pupillit (normaalit, laajentuneet ja supistuneet)

Hengitys/hengenvedot

 • Spontaani hengitys synkronoituna valittuun hengitysnopeuteen (0–60 bpm)
 • Molemminpuolinen rintakehän kohoaminen

Pulssi

 • Tunnusteltava EKG:n kanssa synkronoitu syke
 • Säädettävä vahvuus (heikko, normaali ja vahva)
 • Molemminpuoliset kaulavaltimopulssit (sama pulssi vasemmalla ja oikealla)
 • Olkavaltimon pulssi ja radiaalinen pulssi oikeassa ja vasemmassa käsivarressa, oikean ja vasemman käsivarren itsenäinen kontrolli
 • Olkavaltimon pulssi pois käytöstä ja sammutettuna, jos paine mansetissa on yli 20 mmHg
 • Radiaalinen pulssi sammutettu, kun paine mansetissa on suurempi tai sama kuin asetettu systolinen verenpaine
 • Molemminpuoliset reisivaltimopulssit (sama pulssi vasemmalla ja oikealla)
 • Bilateraaliset jalkaterän sykkeet, oikean ja vasemman jalkaterän itsenäinen kontrolli 

Non-invasiivinen verenpaine

 • Ei-invasiivisen verenpaineen molemminpuolinen mittaus (auskultoitu tai tunnusteltu)
 • Korotkoffin äänet synkronoituna ohjelmoidun EKG:n kanssa
 • Korotkoffin äänenvoimakkuuden säätö 10 vaiheessa (0–9) käytettävissä molemmissa käsivarsissa
 • Auskultointivälin päällä / pois päältä -toiminto
 • Painealue 0–300 mmHg

Äänten auskultaatio

 • Sydämen, keuhkojen ja suoliston äänet voidaan auskultoida oikealla stetoskoopilla käytettäessä SimPad PLUS-, SimPad Classic- tai LLEAP-laitetta

Keuhkoäänet

 • Keuhkoäänet rintakehän ja selän puolelta synkronoituina asetetun hengitystaajuuden kanssa (0–60 kertaa/min) ja mallinuken rintakehän kohoaminen
  Normaali, karkea rätinä, kevyt rätinä, keuhkopussin hankausääni, keuhkokuume, rahina, korina, vinkuminen, ei ääntä
 • Keuhkoäänet ja äänen voimakkuus voidaan asettaa erikseen kummallekin keuhkolle: vasen ja oikea, ylempi ja alempi
 • Etu- ja takaosan keuhkoäänien auskultaatiokohdat

Sydänäänet

 • EKG:n (QRS) kanssa synkronoidut sydänäänet
  Normaali, aorttaläpän ahtauma, Austin-Flint-sivuääni, hankausääni, mitraaliläpän prolapsi, systolinen kohina, diastolinen kohina, avausnapsahdus 70 ms:lla / avausnapsahduksen MS
 • Sykkeettömät rytmit eivät aiheuta sydänääniä

Suolistoäänet

 • Neljä itsenäisesti ohjattavaa auskultaatioaluetta suolistoäänille navan ympärillä
 • Äänenvoimakkuuden ohjaus jokaiselle neljännekselle
 • Suolistoäänet ovat jatkuvasti toistuvia ääniä, joita toistetaan äärettömästi
  Normaali, yliaktiivinen, vatsan kurina, laiska suolisto, ei ääntä
 • Sikiön sydämen sykkeen auskultaatio suolistoäänien sijasta on saatavissa vatsan auskultaatiota varten
  Sikiön normaali syke 140 lyöntiä/min, sikiön takykardia 200 lyöntiä/min, sikiön bradykardia 100 lyöntiä/min

Anatomia

 • Tunnusteltava anatomia arviointia ja paikannusta varten, mukaan lukien
  solisluu, rintalasta, selkäranka, kylkiluut (edessä ja sivuilla), miekkalisäke, lapaluu, anteriorinen superiorinen suoliluun harjanne, häpyliitos ja iso sarvennoinen

Käyttö

 • Täysin langaton ja muista laitteista riippumaton
 • Sisäinen sähkö- ja paineilmateho
 • Täydentävät johto- ja virtaliitännät
 • Integroituu langattomasti nykyisiin tietokoneverkkoihin
 • SimPad-järjestelmä (yhteensopiva aiempien versioiden kanssa)
 • SimPad PLUS -järjestelmä
 • Laerdal Learning Application – LLEAP
  Tablet-laite – ohjaajan PC – potilasmonitori, Vankka ohjaajan tablet-laite – potilasmonitori, Ohjaajan kannettava LLEAP-tietokone – potilasmonitori, Ohjaajan All-in-One-paneelitietokone – potilasmonitori
 • Langattomat kuulokkeet
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.